strona główna

HISTORIA

"Nasze sprawy, to sprawy Najświętszych Serc - Jezusa i Maryi"  

(słowa Ojca Założyciela)

 

"Idźcie i wynagradzajcie ..."

FIGURA MATKI BOSKIEJ

 

1986–1991 Okres pogłębionej refleksji nad tożsamością i misją Instytutu, prace nad odnowieniem Konstytucji Instytutu w duchu zmian posoborowych
1991 Wydanie Dekretu zatwierdzającego odnowione Konstytucje Instytutu przez Ordynariusza diecezji Tarnowskiej bpa Józefa Życińskiego  
1993 I Kongregacja Generalna Instytutu i wybory Zarządu
1996 Od 16 stycznia o.Stanisław Łucarz SJ rozpoczyna misję asystenta Instytutu podpisaną przez o. Prowincjała Mieczysława Kożucha SJ
1996 Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego potwierdziła Deklarację ( Declaratio) z 1961r, wydaną przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jako akt rekcji kanonicznej Instytutu na prawie diecezjalnym
1999 II Kongregacja Generalna Instytutu i wybory Zarządu
2005 III Kongregacja Generalna Instytutu i wybory Zarządu
  Przyjęcie ad experimentum projektu „Zasady życia osób stowarzyszonych z Instytutem Świeckim Wynagrodzicielek Serca Jezusa i Maryi”
2007 Zakończenie misji o. Stanisława Łucarza SJ jako asystenta Instytutu
2007 Opiekunem duchowym zostaje o. Tadeusz Kukułka SJ
2008 Opiekunem duchowym zostaje o. Tadeusz Rostworowski SJ
2011 IV Kongregacja Generalna Instytutu i wybory Zarządu
  kontynuacja projektu „Zasady życia osób stowarzyszonych z Instytutem Świeckim Wynagrodzicielek Serca Jezusa i Maryi”
2011 Opiekunem duchowym zostaje o.Wojciech Łokieć  SJ

poprzednie latakolejne latawięcej o historii