„Zaczerpnąć ze źródła” to temat sesji, która miała miejsce w dniach od 17 do 19 lipca 2020 r. w naszym domu, w Krynicy-Zdroju. Sesja odbyła się w ramach proponowanej przez nasz Instytut cyklu sesji „Szkoła Bożego Serca”. Prowadzącym był o. Wojciech Werhun SJ. Uczestniczyły w niej : Edytka, Gabrysia, Joasia i Karolina.

Choć świat i ludzka wrażliwość się zmieniają, jedno pozostało niezmienne – serce, które  wciąż jest dla nas bardzo czytelnym znakiem, wymownym symbolem – prostym, powszechnym, przemawiającym bez zbędnych słów, jest po prostu znakiem miłości. Otwarte Serce Jezusa rozumiemy i przyjmujemy tak samo, jak słowa Ewangelii: Tak Bóg umiłował świat, że Syna dał (J 3,16), czy po prostu Bóg jest miłością (1 J 4, 16).

Kardynał Ratzinger, który temat kultu Serca Jezusowego podejmuje w książce „Tajemnica Jezusa Chrystusa” pisze: „ześrodkowana w sercu pobożność odpowiada obrazowi chrześcijańskiego Boga, który ma Serce”.

W trakcie <Spotkania> pochylałyśmy się nad tematem ”uczyń moje serce – jak Twoje”  i zastanawiały, co to znaczy mieć serce na wzór Serca Jezusa ?

Sesja była nie tylko czasem zatrzymania się przed Panem w duchu ignacjańskiej medytacji Słowa Bożego, ale także czasem wspólnego bycia i rozmów. Nie zabrakło również radosnej rekreacji.

Ania i Dorota, koordynatorki spotkania