Założyciel Ojciec Józef Kościsz SJ 

“Cóż ja mam w niebie, albo czego bym chciał na ziemi oprócz Ciebie, Boże serca mego, Boże mój na wieki” – to słowa, jakie Ojciec Założyciel obrał za hasło swego życia.

Założycielem Instytutu był O. Józef Kościsz SJ (1894–1982) : człowiek modlitwy i wielkich pragnień duchowych oraz apostolskich, duchowy syn św. Ignacego Loyoli, gorący czciciel Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi. Ojciec Józef głęboko przeżywał nieskończoną miłość Boga, miłość tak często zapominaną i odrzucaną. Silna świadomość grzechu, zła moralnego jakiego dopuszczają się ludzie wzbudziła w Ojcu gorącą wolę wynagradzania i apostołowania. Chciał sam i z członkiniami Instytutu kochać więcej, by w ten sposób równoważyć  w świecie zło i promieniować na otoczenie miłością czerpaną z zażyłości z Chrystusem.

“Bóg jest Miłością. Częsta myśl o dowodach Jego miłości wzrusza mnie głęboko i pobudza, by we wszystkim oddać się tej Miłości bez zastrzeżeń według przykładu Bożego Serca”. „Wynagradzanie to miłość”. „Wynagradzanie jest przede wszystkim życiem ewangeliczną miłością i wiernością (o. Józef Kościsz).