Formacja

„Formacja ma charakter systematyczny w początkowym okresie życia w Instytucie, jednak nie kończy się na nim, ale trwa przez całe życie. Ma charakter osobisty i wspólnotowy realizowany przez różne środki, sposoby, pomoce” (Konstytucje, 81).

Etapy formacji

Formacja w Instytucie dzieli się na początkową – do ślubów wieczystych i ciągłą – po ślubach. Jej celem jest  coraz pełniejsze rozumienie swojego powołania jako osoby  poświęconej Panu Bogu, żyjącej w świecie i posłanej do świata oraz coraz większą gotowość i zdolność do życia powołaniem.

Formacja początkowa, trwa zasadniczo osiem lat (okres przygotowawczy – ok. 1 roku, okres próby wstępnej – 2 lata i okres włączenia czasowego – 5 lat). Oddziaływania formacyjne obejmują:  poznawanie podstaw świeckiej konsekracji w Instytucie, połączone ze stopniowym uczeniem się życia według rad ewangelicznych, wprowadzenie w wybrane zagadnienia psychologii osobowości, uzupełnianie lub zdobywanie wiedzy religijnej, życie według przyjętych w Instytucie Wynagrodzicielek Serca Jezusa i Maryi zobowiązań, szczegółowo ustalonych z odpowiedzialną za formację. Po złożeniu pierwszych ślubów rozpoczyna się formacja czasowa, która trwa przeciętnie pięć lat. Kończy się złożeniem ślubów wieczystych.

Formacja ciągła  członkiń nie kończy się z chwilą złożenia ślubów wieczystych, lecz trwa do końca życia. Instytut stara się o dostarczenie odpowiednich pomocy i środków formacji, ale każda członkini osobiście jest odpowiedzialna za należyte ich wykorzystywanie. Winna otwierać się na działanie Ducha Świętego i korzystać ze wskazówek osób towarzyszących jej.

Każda chwila jest szansą naszej formacji. Formacja to nie tylko jakieś działania nadzwyczajne, choćby comiesięczne spotkania, wspólnotowe dni skupienia czy doroczne rekolekcje, ale przede wszystkim nasza codzienność.