Rozwój Wspólnoty

„We wszystkim co czynisz, łącz się z Najświętszym Sercem Pana Jezusa Chrystusa – na początku, by wykazać się chęcią służenia Mu, na końcu dla zadośćuczynienia” (św. Małgorzata Maria Alacoque).

      Po śmierci Ojca Założyciela († 1982 r.) członkinie  wzięły większą odpowiedzialność za misję i działalność Instytutu.  W październiku 1986 roku przeprowadzono pierwsze wybory  Zarządu – do tej pory był mianowany przez Ojca Józefa Kościsza. W tym czasie podjęto też starania o odnowę wewnętrzną, o pogłębienie rozumienia powołania do życia konsekrowanego w świecie i charyzmatu Instytutu.

Zaczął się też czas intensywnych przygotowań do rozpoczęcia starań o kanoniczne zatwierdzenie Instytutu przez władze kościelne. Przystąpiono do odnowienia Konstytucji w duchu zmian Soboru Watykańskiego II, opracowano Wskazania praktyczne (Dyrektorium).  W czasie tych prac  dokonano też zmiany nazwy na aktualną: Instytut Świecki Wynagrodzicielek Serca Jezusa i  Maryi. Osobą, która towarzyszyła bardzo intensywnie tym pracom był Ojciec Wojciech Kubacki SJ. Usilnie zachęcał Zarząd do przeprowadzenia formalnego zatwierdzenia Instytutu w strukturach Kościoła.

W dniu 12 stycznia 1991 roku  ks. bp Józef Życiński, Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej wydał Dekret zatwierdzający odnowione Konstytucje Instytutu. Następnie Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w dokumencie wydanym w dniu 15 kwietnia 1996 roku uznała Deklarację  (Declaratio) –  wydaną przez ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego w 1961 roku –  za akt erekcji Instytutu na prawie diecezjalnym.

Licząc od pierwszych wyborów w 1986 roku, co 6 lat odbywa się Kongregacja Generalna, w której uczestniczą wszystkie uprawnione członkinie Instytutu. Zadaniem głównym Kongregacji jest dokonanie wyboru nowego Zarządu oraz obrady nad ważnymi dla Instytutu sprawami, a zwłaszcza: odnową życia duchowego, badaniem realizacji misji apostolskiego wynagradzania, środki służące jedności  Wspólnoty.  I Kongregacja Generalna odbyła się w dniach 1–3 stycznia 1993 roku,  II –  w dniach 1–3 maja 1999 roku, III – w dniach 1-3 maja 2005 roku, IV – w dniach 1–3 lipca 2011 roku, V – w dniach od 29 kwietnia do 1 maja 2017 roku.

Instytut utrzymuje kontakty z innymi instytutami świeckimi  w Polsce. Z chwilą erygowania Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich w roku 1995, Instytut nasz stał się jej członkiem. Członkinie uczestniczyły również w Światowych Kongresach Instytutów Świeckich organizowanych co 4 lata w różnych krajach.