Historia

„Nasze sprawy, to sprawy Najświętszych Serc – Jezusa i Maryi” (słowa Ojca Założyciela)
„Idźcie i wynagradzajcie …”.

  1952-1956 Praca duszpasterska o. Józefa Kościsza SJ w bazylice   Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie – szerzenie idei wynagradzania.
  1956 Nieoficjalne początki życia Wspólnoty w Zakopanem.
  1958 Organizowanie domu Wspólnoty w Krynicy-Zdroju.
  1961 Wydanie przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego Deklaracji (Declaratio) zatwierdzającej Instytut.
  1969-1982 Pobyt Ojca Założyciela w krynickim domu, gdzie podejmował codzienną troskę i opiekę duchową nad rozwijającą się i umacniającą Wspólnotą.
1982 Nagła śmierć Ojca Założyciela; opiekę duchową nad członkiniami podjął o. Wojciech Kubacki SJ.
1986 Pierwsze po śmierci Ojca Założyciela wybory Zarządu Instytutu.
1986–1991 Prace nad odnowieniem Konstytucji Instytutu w duchu zmian posoborowych.
1991 Wydanie Dekretu zatwierdzającego odnowione Konstytucje Instytutu przez ordynariusza diecezji tarnowskiej bpa Józefa Życińskiego.
1993 W dniach 1–3 stycznia odbyła się I Kongregacja Generalna Instytutu i wybory Zarządu.
1996 Opiekę duchową podejmuje o. Stanisław Łucarz SJ.
1996 Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego potwierdził   Deklarację  (Declaratio) z 1961 r., wydaną przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jako akt erekcji kanonicznej Instytutu na prawie diecezjalnym.
1999 W dniach 1–3 maja odbyła się II Kongregacja Generalna Instytutu i wybory nowego Zarządu.
2005 W dniach 1-3 maja odbyła się III Kongregacja Generalna Instytutu i wybory nowego Zarządu.
Przyjęcie ad experimentum projektu „Zasady życia osób stowarzyszonych z Instytutem Świeckim    Wynagrodzicielek Serca Jezusa i Maryi”.
2007  Opiekunem duchowym zostaje o. Tadeusz Kukułka SJ.
2008  Misję opiekuna duchowego Wspólnoty objął o. Tadeusz Rostworowski SJ.
2011  W dniach 1–3 lipca odbyła się IV Kongregacja Generalna Instytutu i wybory Zarządu.
2011  Opiekunem duchowym zostaje o. Wojciech Łokieć SJ.
2015  Misję opiekuna duchowego Wspólnoty otrzymuje o. Józef Krzemiński SJ.
2017  W dniach od 29 kwietnia do 1 maja odbyła się V Kongregacja Generalna Instytutu i wybory Zarządu.
2021  Opiekunem duchowym Instytutu na mocy misji o. prowincjała Jarosława Paszyńskiego z dnia 28 maja       został o. Tadeusz Kukułka SJ.

2023 W dniach od 29 kwietnia do 1 maja odbyła się VI Kongregacja Generalna Instytutu i wybory nowego Zarządu. W obradach sesji wyborczej towarzyszył Nam delegat biskupa tarnowskiego ks dr Grzegorz Lechowicz, a w czasie obrad całej Kongregacji o. Tadeusz Kukułka SJ.