Osoby Stowarzyszone

Kodeks Prawa Kanonicznego daje instytutom świeckim możliwość tworzenia kręgu osób stowarzyszonych, które dążą do ewangelicznej doskonałości zgodnie ze swoim stanem życia (KPK 725).

W czasie trwania III Kongregacji Generalnej przyjęty został ad experimentum projekt „Zasady życia osób stowarzyszonych z Instytutem Świeckim Wynagrodzicielek Serca Jezusa i Maryi”. Daje on możliwość tworzenia kręgu osób stowarzyszonych z Instytutem. Osoby te, dążąc do ewangelicznej doskonałości zgodnie ze swoim stanem życia, będą żyły charyzmatem Instytutu i uczestniczyły w jego misji apostolskiego wynagradzania.

Osobą Stowarzyszoną w Instytucie Wynagrodzicielek Serca Jezusa i Maryi może być katoliczka, pełnoletnia, która pragnie żyć duchem wynagradzania. Jeśli ma współmałżonka winna uzyskać jego zgodę. Osoby stowarzyszone żyją duchem Instytutu i uczestniczą w jego misji. Osoby Stowarzyszone z Instytutem Świeckim Wynagrodzicielek Serca Jezusa i Maryi decydują się żyć zgodnie z duchem treści zaproponowanych im w „Zasadach”. Członkiniami tej Wspólnoty są kobiety, które nie mogą złożyć ślubów, ale pragną żyć duchowością Instytutu i składają przyrzeczenia stanowe.