Wprowadzenie do medytacji 19 kwietnia 2020 r.

Niedziela Miłosierdzia Bożego “Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali...

Wprowadzenie do medytacji 27 marca  2020 r.

O Sercu, które pękło z tęsknoty … (za człowiekiem) “Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł...

Wprowadzenie do medytacji 3 kwietnia  2020 r.

O Sercu, które pękło z tęsknoty … (za człowiekiem) „A oto powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»  Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?» On rzekł: Będziesz...

Wprowadzenie do medytacji 20 marca  2020 r.

O Sercu, które pękło z tęsknoty … (za człowiekiem) “Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie?  A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi:...

Wprowadzenie do medytacji 13 marca  2020 r.

O Sercu, które pękło z tęsknoty … (za człowiekiem) “Zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać.  Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi».  Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:  «Któż...

Wprowadzenie do medytacji 6 marca 2020 r.

O Sercu, które pękło z tęsknoty … (za człowiekiem) “W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą...