Historia

“Nasze sprawy, to sprawy Najświętszych Serc – Jezusa i Maryi” (słowa Ojca Założyciela)
“Idźcie i wynagradzajcie …”.

  1952-1956 Praca duszpasterska o. Józefa Kościsza SJ w bazylice   Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie – szerzenie idei wynagradzania
  1956 Nieoficjalne początki życia Wspólnoty w Zakopanem
  1958 Organizowanie domu Wspólnoty w Krynicy
  1961 Wydanie przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego Deklaracji (Declaratio) zatwierdzającej Instytut
  1969-1982 Pobyt Ojca Założyciela w krynickim domu, gdzie podejmował codzienną troskę i opiekę duchową nad rozwijającą się i umacniającą Wspólnotą
1982 Nagła śmierć Ojca Założyciela; opiekę duchową podejmuje o. Wojciech Kubacki SJ
1986 Pierwsze po śmierci Ojca Założyciela wybory Zarządu Instytutu
1986–1991 Prace nad odnowieniem Konstytucji Instytutu w duchu zmian posoborowych
1991 Wydanie Dekretu zatwierdzającego odnowione Konstytucje Instytutu przez ordynariusza diecezji tarnowskiej bpa Józefa Życińskiego
1993 w dniach 1–3 stycznia odbyła się I KongregacjaGeneralna Instytutu i wybory Zarządu
1996 Opiekę duchową podejmuje o. Stanisław Łucarz SJ
1996 Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego potwierdził   Deklarację  (Declaratio) z 1961 r., wydaną przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jako akt erekcji kanonicznej Instytutu na prawie diecezjalnym
1999 w dniach 1–3 maja odbyła się II Kongregacja Generalna Instytutu i wybory Zarządu
2005 w dniach 1-3 maja odbyła się III Kongregacja Generalna Instytutu i wybory Zarządu
Przyjęcie ad experimentum projektu „Zasady życia osób stowarzyszonych z Instytutem Świeckim    Wynagrodzicielek Serca Jezusa i Maryi”
2007  Opiekunem duchowym zostaje o. Tadeusz Kukułka SJ
2008  Misję opiekuna duchowego Wspólnoty objął o. Tadeusz Rostworowski SJ
2011  w dniach 1–3 lipca odbyła się IV Kongregacja Generalna Instytutu i wybory Zarządu
2011  Opiekunem duchowym zostaje o. Wojciech Łokieć SJ
2015  Misję opiekuna duchowego Wspólnoty otrzymuje o. Józef Krzemiński SJ
2017  w dniach od 29 kwietnia do 1 maja odbyła się V Kongregacja Generalna Instytut i wybory Zarządu